....Lyže LUSTI - pravá volba...

Půjčovna

V naší půjčovně Dawe-sport Vám můžeme nabídnout na půjčení velké množství zimního vybavení na hory:

  • sjezdové lyže především zn. LUSTI  v kategorii Standard a Race
  • big footy,snowblade
  • lyžáky různých značek
  • běžkové vybavení - běžky,boty,hole
  • snowboardy a boty    
  • sněžnice zn. Tubbs
  • střešní boxy na auto

 Lyže i snowboardy jsou vždy řádně připraveny - hrany nabroušené a skluznice napreparovaná univerzálním voskem. 

U zapůjčených lyží je nastavení vypínacích sil u vázání zdarma.

Půjčovna ceník :

 

Doba Půjčení 1den víkend týden

cena za den

nad 2 dny

Lyže sjezd Junior do 140cm 150,- 260,- 720,-

90,- 

Lyže sjezd 230,- 340,- 1120,-

140,-

Lyže sjezd Race 320,- 600,- 2120,-

265,-

Boty sjezd 100,- 200,- 800,-

100,-

Hole sjezd 20,- 40,- 160,-

20,-

Přilba lyžařská 25,- 50,- 200,-

25,-

Komplet sjezd Junior do 140cm 230,- 400,- 1200,-

150,-

Komplet sjezd 320,- 580,- 1680,-

210,-

Komplet sjezd Race 430,- 790,- 2640,-

330,-

         
Běžky s vázáním NNN 150,- 250,- 680,-

85,-

Boty na běžky NNN 60,- 120,- 320,-

40,-

Hole běh 20,- 40,- 160,-

20,-

Běžecký komplet 220,- 390,- 1120,-

140,-

         

Snowboard

270,-

420,-

1120,-

140,-

Snowboard komplet

290,-

490,-

1560,-

195,-

Boty na snowboard    100,-    200,-      800,-

100,-

Obal na lyže      20,-      40,-       160,-

  20,-

Střešní box      270,-     420,-       680,-

  85,-

Den půjčení a den vrácení zboží se nezapočítává do ceny.

Obsluha půjčovny může vyžadovat zálohu za 1 set až 5000,-Kč.

Další podmínky zapůjčení najdete v Půjčovním řádu.

 

Půjčovní řád

 

1 - Zboží se půjčuje na základě předložení občanského průkazu osobám starším 15 let.Obsluha půjčovny může odmítnout půjčit zboží bez udání důvodu a může vyžadovat zálohu až 3000,- Kč na jeden vypůjčený set.

2 - Zboží se půjčuje na dobu dohodnutou vypůjčovatelem.

3 - Při převzetí v půjčovně je vypůjčovatel oprávněn se přesvědčit o stavu půjčovaného zboží.

4 - Vypůjčovatel bere na vědomí,že musí půjčené zboží užívat řádně a v souladu s účelem jemuž slouží,je povinen chránit ho před poškozením,ztrátou,odcizením nebo zničením a nesmí jej přenechávat druhé osobě k užívání.

5 - Půjčovné je splatné ihned při zapůjčení zboží.Vrátí-li vypůjčovatel zboží po dohodnuté době,stanovené ve smlouvě,je povinen  doplatit dlužné půjčovné.Nevrátí-li vypůjčovatel zboží ani do tří dnů po prokazatelném obdržení upomínky,bude vrácení zboží vymáháno soudní cestou.

6 - Půjčovné se zásadně nevrací. I když smlouva o půjčení bude dodatečně vypůjčovatelem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela vyčerpána.

7 - Vypůjčovatel ručí za půjčené předměty a jejich stav.Za opotřebení způsobené běžným používáním vypůjčovatel nozodpovídá.Dojde-li k poškození,ztrátě nebo zničení půjčeného předmětu,je vypůjčovatel povinen to půjčovně oznámit bez zbytečného odkladu.Povinnost vypůjčovatele nahradit škodu se řídí ustanovením obč. zákoníku o odpovědnosti za škodu.

8 - Vypůjčovatel uděluje pronajímateli souhlas s tím,aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,osobní údaje nájemce,uvedené v nájemní smlouvě a to výhradně pro své vlastní účely.

Vyhledávání

© 2009 Dawe sport